O centru

Historie

Naše organizace vznikla již v roce 1992. Současná obecně prospěšná společnost jako nástupnická organizace měla několik významných předchůdců:

 

1. Nadace Návrat, 1992-1994

Organizace byla založena v roce 1992 pod názvem „Návrat". Jednalo se o nadaci, která byla evidována u Okresního úřadu v Chrudimi, č.j. 3/92 ze dne 30.6.1992.

tajemník nadace: Eliška Ročňáková

ředitel nadace: Mgr. Oldřich Milt

 

2. Nadace J.J.Pestalozziho, 1994-1999

V roce 1994 rozhodla správní rada o změně názvu nadace. Nová organizace s názvem Nadace J.J.Pestalozziho, nadace na záchranu ohrožených dětí, byla zaregistrována u Okresního úřadu v Chrudimi pod č.j. 2/94 ze dne 1.2.1994.

Správní rada byla složena v těchto letech z významných představitelů regionálních firem a pedegogických pracovníků.

Předseda správní rady: Mgr. Oldřich Milt3. Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s., 1999 - dosud

V roce 1999 došlo dle nového zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, k transformaci Nadace J.J.Pestalozziho.
Nová organizace s názvem - Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. - byla zaregistrována u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. 0, vložka 50, ze dne 30.3.1999.
 

 

HISTORIE PROJEKTŮ

Za dobu existence organizace vznikla řada projektů, které ve svém období měly velký význam a mimořádnou odezvu. Z těchto projektů lze uvést například:

 • Zámecké slavnosti 1992-1998 kulturní a společenská akce, která se konala za účasti Milana Uhde, předsedy Parlamentu ČR, Ivana Pilipa, ministra školství, mládeže a tělovýchovy, Drahoslavy Bartoškové, poslankyně Parlamentu ČR, Ondřeje Kudrnáče, přednosty Okresního úřadu Chrudim atd.

 • Celostátní setkání dětí bez domova 1996-1998 - celostátní setkání dětí z dětských domovů a výchovných ústavů, sportovní a kulturní programy

 • Mistrovství ČR v kopané a vybíjené dětí s nařízenou ústavní výchovou 1996-1998

 • Dům na půl cesty 1996 - v roce 1996 vznikl 1. dům na půl cesty v České republice v Hrochově Týnci

 • Olympiáda výchovných ústavů 

 • Koncert proti drogám 1996 -1998 - kulturní a společenská akce za účasti tehdejších špiček populární hudby - Olympik, YO YO Band, Petr Novák, atd.

 • Romská abeceda 2000

 • Dům na půl cesty  2000 - otevření druhého domu v Hrochově Týnci

 • Dům na půl cesty 2001 - otevření třetího domu v Hrochově Týnci

 • Dětské krizové centrum 2001 - vznik nové služby určené dětským klientům

 • Jupiter 2004 - pomoc obětem domácího násilí v Chrudimi

 • Dům na půl cesty Havlíčkův Brod 2004 - pobytová služba pro děti odcházející z dětských domovů v době zletilosti. Služba nově i v Havlíčkově Brodě

 • Poradenské centrum pro děti a mlá­dež s nařízenou ústavní výchovou 2005 - příprava dětí v dětských domovech v době osamostatňování - podpořeno z PHARE EU

 • Ambulantní péče 2006 - primárně zaměřena na problematiku dluhů - podpořeno ze SROP EU

 • Komplexní péče o oběti domácího násilí 2007 - navázání na projekt Jupiter. Rozšíření o pomoc svědkům a pachatelům domácího násilí -podpořeno v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska

 • Dům na půl cesty Hrochův Týnec 2008 - přestavba, vznik nové konzultační místnosti

 • Cena kvality v sociální péči 2009 - Dům na půl cesty Hrochův Týnec vyhrál 1. místo v péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením

 • Dům na půl cesty Havlíčkův Brod 2009 - nákup nového bytu - služba je nyní posyktována ve dvou bytech 3+1

 • Krizové centrum Svitavy 2010 - podpora lidem v krizi je nově nabízena ve Svitavách - podpoře­no z IP Pardubického kraje

 • Azylový dům 2013 - nabídka pomoci neúplným rodinám a obětem domácího násilí

 • Asistovaný kontakt 2014 - ojedinělá služba v Pardubickém kraji, která pomáhá navázat vazby mezi dětmi a jejich rodiči po rozvodu

Aktuality

Akcelerační víkend
19. 10. 2017
Diskusní panel: Cizinci z EU v Kraji Vysočina
18. 10. 2017
Chrudimská desítka
16. 10. 2017
Výsledky sbírky Knoflíkový týden - podzim 2017
13. 10. 2017
Navázání spolupráce s Policií ČR Jihlava
12. 10. 2017
Volná pracovní místa
10. 10. 2017

» Archiv aktualit «


Chci dostávat aktuality na e-mail
Jméno:
E-mail:

Řekli o nás

 • Mgr. Božena Jirků

  ředitelka Nadace Charty 77 a Konta Bariéry

  "Jsem ráda, že Nadace Charty 77 a Konto Bariéry patří dlouhodobě mezi partnery takové neziskovky, jako je Centrum J. J. Pestalozziho v Chrudimi. Skvělou organizaci se skvělým ředitelem jsem poznala před dvaceti lety. Od té doby se rozrostla, dospěla, stala se z ní významná nezisková organizace v regionu. Těší mě úspěchy, ráda se přijdu podělit a poradit s problémy, které tady perfektně zvládají a vždy jsme jako velká nadace naopak ochotni podpořit činnost Pavla Tvrdíka a jeho týmu."

 • PhDr. Erich Stündl

  koordinátor prevence kriminality, Městský úřad Svitavy

  "Centrum J. J. Pestalozziho poskytuje široké spektrum sociálních služeb a účastní se řady projektů prevence kriminality města Svitavy. Velmi úspěšně pracuje např. v rodinné terapii nebo v oblasti dluhového poradenství. Tým pracovníků je charakteristický nejen profesionalitou, ale také motivací nebo osobnostními vlastnostmi. Výsledkem je odborná pomoc, která desítkám lidí pomohla k návratu do života nebo alespoň zmírnila míru jejich strádání. Osobně si bez pomoci kolegyň v Krizovém centru nedovedu oblast sociální prevence vůbec představit."

 • Ing. Pavel Šotola

  radní Pardubického kraje pro sociální věci a neziskový sektor

  "Centrum J. J. Pestalozziho je součástí krajské sítě sociálních služeb a patří tak mezi významné poskytovatele sociálních služeb v Pardubickém kraji. Díky profesionálnímu a zároveň lidskému přístupu pracovníků Centra se dostává potřebné pomoci dětem, mladým lidem, rodinám, ale i seniorům, kteří se dostali do krizové sociální situace. Zároveň komplexnost nabízených služeb tak pozitivně přispívá k řešení a zlepšení životní situace řady lidí."

 • Mgr. David Šimek

  starosta města Svitavy

  "Město Svitavy spolupracuje s řadou neziskových organizací. Jednou z nejvýznamnějších je Centrum J. J. Pestalozziho, které v našem městě provozuje krizové centrum. Jeho pracovníci pomáhají v oblasti dluhové problematiky, poskytují sociální, psychologické, terapeutické služby a s nimi spojené činnosti směřující k zlepšení problémů dětí, dospělých i rodin. Pracovníci vynikají osobní motivací a schopností efektivně pomáhat a spolupracovat s městem i ostatními organizacemi, které se podílejí na systému preventivních aktivit nebo sociálních služeb."


Naši partneři

 • Nadace ČEZ

  Nadace ČEZ
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Siemens

  Siemens
 • Elektrárny Opatovice, a.s.

  Elektrárny Opatovice, a.s.
 • TESCO STORES ČR a.s.

  TESCO STORES ČR a.s.
 • Iveco Czech Republic, a.s.

  Iveco Czech Republic, a.s.
 • regionální Deník

  regionální Deník
 • Kraj Vysočina

  Kraj Vysočina
 • Nadace Terezy Maxové dětem

  Nadace Terezy Maxové dětem
 • Nadační fond Albert

  Nadační fond Albert
 • Nadační fond Tesco

  Nadační fond Tesco
 • Nadace rozvoje občanské společnosti

  Nadace rozvoje občanské společnosti
 • Pardubický kraj

  Pardubický kraj
 • Evropská unie

  Evropská unie
 • Pomozte dětem

  Pomozte dětem
 • Město Chrudim

  Město Chrudim
 • Evropský sociální fond v ČR

  Evropský sociální fond v ČR
 • ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

  ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem
 • ING Bank

  ING Bank
 • Město Svitavy

  Město Svitavy
 • LMC s.r.o.

  LMC s.r.o.
 • Jobs.cz

  Jobs.cz
 • TAP nábytek

  TAP nábytek
 • Nadace Sirius

  Nadace Sirius
 • Fokus Vysočina

  Fokus Vysočina
 • Evropský sociální fond

  Evropský sociální fond
 • Burza filantropie

  Burza filantropie
 • 89Vision pictures

  89Vision pictures
 • Medesa s.r.o.

  Medesa s.r.o.
 • Ekomonitor

  Ekomonitor
 • VS Chrudim

  VS Chrudim
 • Město Jihlava

  Město Jihlava
 • Centrum Jogy Malaya Pardubice

  Centrum Jogy Malaya Pardubice
 • Kadeřnický salón Matrix Angel Pardubice

  Kadeřnický salón Matrix Angel Pardubice
 • Kosmetický salón Nika Chrast

  Kosmetický salón Nika Chrast
 • Kruh zdraví Chrudim

  Kruh zdraví Chrudim
 • Pracovny ŽENY s.r.o, Chrudim

  Pracovny ŽENY s.r.o, Chrudim
 • Obec Klešice

  Obec Klešice
 • DM drogerie

  DM drogerie
 • IKEA

  IKEA
 • Nadace Agrofert

  Nadace Agrofert
 • Iniciativa Show Your Help

  Iniciativa Show Your Help
 • The Velux Foundations

  The Velux Foundations
 • Pražská plynárenská, a.s.

  Pražská plynárenská, a.s.
 • Včasná pomoc dětem

  Včasná pomoc dětem