O centru

Historie

Naše organizace vznikla již v roce 1992. Současná obecně prospěšná společnost jako nástupnická organizace měla několik významných předchůdců:

 

1. Nadace Návrat, 1992-1994

Organizace byla založena v roce 1992 pod názvem „Návrat". Jednalo se o nadaci, která byla evidována u Okresního úřadu v Chrudimi, č.j. 3/92 ze dne 30.6.1992.

tajemník nadace: Eliška Ročňáková

ředitel nadace: Mgr. Oldřich Milt

 

2. Nadace J.J.Pestalozziho, 1994-1999

V roce 1994 rozhodla správní rada o změně názvu nadace. Nová organizace s názvem Nadace J.J.Pestalozziho, nadace na záchranu ohrožených dětí, byla zaregistrována u Okresního úřadu v Chrudimi pod č.j. 2/94 ze dne 1.2.1994.

Správní rada byla složena v těchto letech z významných představitelů regionálních firem a pedegogických pracovníků.

Předseda správní rady: Mgr. Oldřich Milt3. Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s., 1999 - dosud

V roce 1999 došlo dle nového zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, k transformaci Nadace J.J.Pestalozziho.
Nová organizace s názvem - Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. - byla zaregistrována u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. 0, vložka 50, ze dne 30.3.1999.
 

 

HISTORIE PROJEKTŮ

Za dobu existence organizace vznikla řada projektů, které ve svém období měly velký význam a mimořádnou odezvu. Z těchto projektů lze uvést například:

 • Zámecké slavnosti 1992-1998 kulturní a společenská akce, která se konala za účasti Milana Uhde, předsedy Parlamentu ČR, Ivana Pilipa, ministra školství, mládeže a tělovýchovy, Drahoslavy Bartoškové, poslankyně Parlamentu ČR, Ondřeje Kudrnáče, přednosty Okresního úřadu Chrudim atd.

 • Celostátní setkání dětí bez domova 1996-1998 - celostátní setkání dětí z dětských domovů a výchovných ústavů, sportovní a kulturní programy

 • Mistrovství ČR v kopané a vybíjené dětí s nařízenou ústavní výchovou 1996-1998

 • Dům na půl cesty 1996 - v roce 1996 vznikl 1. dům na půl cesty v České republice v Hrochově Týnci

 • Olympiáda výchovných ústavů 

 • Koncert proti drogám 1996 -1998 - kulturní a společenská akce za účasti tehdejších špiček populární hudby - Olympik, YO YO Band, Petr Novák, atd.

 • Romská abeceda 2000

 • Dům na půl cesty  2000 - otevření druhého domu v Hrochově Týnci

 • Dům na půl cesty 2001 - otevření třetího domu v Hrochově Týnci

 • Dětské krizové centrum 2001 - vznik nové služby určené dětským klientům

 • Jupiter 2004 - pomoc obětem domácího násilí v Chrudimi

 • Dům na půl cesty Havlíčkův Brod 2004 - pobytová služba pro děti odcházející z dětských domovů v době zletilosti. Služba nově i v Havlíčkově Brodě

 • Poradenské centrum pro děti a mlá­dež s nařízenou ústavní výchovou 2005 - příprava dětí v dětských domovech v době osamostatňování - podpořeno z PHARE EU

 • Ambulantní péče 2006 - primárně zaměřena na problematiku dluhů - podpořeno ze SROP EU

 • Komplexní péče o oběti domácího násilí 2007 - navázání na projekt Jupiter. Rozšíření o pomoc svědkům a pachatelům domácího násilí -podpořeno v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska

 • Dům na půl cesty Hrochův Týnec 2008 - přestavba, vznik nové konzultační místnosti

 • Cena kvality v sociální péči 2009 - Dům na půl cesty Hrochův Týnec vyhrál 1. místo v péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením

 • Dům na půl cesty Havlíčkův Brod 2009 - nákup nového bytu - služba je nyní posyktována ve dvou bytech 3+1

 • Krizové centrum Svitavy 2010 - podpora lidem v krizi je nově nabízena ve Svitavách - podpoře­no z IP Pardubického kraje

 • Azylový dům 2013 - nabídka pomoci neúplným rodinám a obětem domácího násilí

 • Asistovaný kontakt 2014 - ojedinělá služba v Pardubickém kraji, která pomáhá navázat vazby mezi dětmi a jejich rodiči po rozvodu

Aktuality

Podpora od zaměstnanců Vodafone Chrudim
11. 12. 2017
Grantový program řetězce TESCO pro Chrudim
07. 12. 2017
Charitativní prodejní výstavy
05. 12. 2017
Pamětní list starosty města
30. 11. 2017
Dům na půl cesty se začlenil do Lokálního partnerství
23. 11. 2017
Už 25 let jsme tu pro vás ...
20. 11. 2017

» Archiv aktualit «


Chci dostávat aktuality na e-mail
Jméno:
E-mail:

Řekli o nás

 • Mgr. Božena Jirků

  ředitelka Nadace Charty 77 a Konta Bariéry

  "Jsem ráda, že Nadace Charty 77 a Konto Bariéry patří dlouhodobě mezi partnery takové neziskovky, jako je Centrum J. J. Pestalozziho v Chrudimi. Skvělou organizaci se skvělým ředitelem jsem poznala před dvaceti lety. Od té doby se rozrostla, dospěla, stala se z ní významná nezisková organizace v regionu. Těší mě úspěchy, ráda se přijdu podělit a poradit s problémy, které tady perfektně zvládají a vždy jsme jako velká nadace naopak ochotni podpořit činnost Pavla Tvrdíka a jeho týmu."

 • PhDr. Erich Stündl

  koordinátor prevence kriminality, Městský úřad Svitavy

  "Centrum J. J. Pestalozziho poskytuje široké spektrum sociálních služeb a účastní se řady projektů prevence kriminality města Svitavy. Velmi úspěšně pracuje např. v rodinné terapii nebo v oblasti dluhového poradenství. Tým pracovníků je charakteristický nejen profesionalitou, ale také motivací nebo osobnostními vlastnostmi. Výsledkem je odborná pomoc, která desítkám lidí pomohla k návratu do života nebo alespoň zmírnila míru jejich strádání. Osobně si bez pomoci kolegyň v Krizovém centru nedovedu oblast sociální prevence vůbec představit."

 • Ing. Pavel Šotola

  radní Pardubického kraje pro sociální věci a neziskový sektor

  "Centrum J. J. Pestalozziho je součástí krajské sítě sociálních služeb a patří tak mezi významné poskytovatele sociálních služeb v Pardubickém kraji. Díky profesionálnímu a zároveň lidskému přístupu pracovníků Centra se dostává potřebné pomoci dětem, mladým lidem, rodinám, ale i seniorům, kteří se dostali do krizové sociální situace. Zároveň komplexnost nabízených služeb tak pozitivně přispívá k řešení a zlepšení životní situace řady lidí."

 • Mgr. David Šimek

  starosta města Svitavy

  "Město Svitavy spolupracuje s řadou neziskových organizací. Jednou z nejvýznamnějších je Centrum J. J. Pestalozziho, které v našem městě provozuje krizové centrum. Jeho pracovníci pomáhají v oblasti dluhové problematiky, poskytují sociální, psychologické, terapeutické služby a s nimi spojené činnosti směřující k zlepšení problémů dětí, dospělých i rodin. Pracovníci vynikají osobní motivací a schopností efektivně pomáhat a spolupracovat s městem i ostatními organizacemi, které se podílejí na systému preventivních aktivit nebo sociálních služeb."


Naši partneři

 • Nadace ČEZ

  Nadace ČEZ
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Siemens

  Siemens
 • Nadační fond J&T

  Nadační fond J&T
 • Elektrárny Opatovice, a.s.

  Elektrárny Opatovice, a.s.
 • TESCO STORES ČR a.s.

  TESCO STORES ČR a.s.
 • OMEGA plus s.r.o.

  OMEGA plus s.r.o.
 • Iveco Czech Republic, a.s.

  Iveco Czech Republic, a.s.
 • regionální Deník

  regionální Deník
 • Kraj Vysočina

  Kraj Vysočina
 • Nadace Terezy Maxové dětem

  Nadace Terezy Maxové dětem
 • Hledáme rodiče.cz

  Hledáme rodiče.cz
 • Nadační fond Albert

  Nadační fond Albert
 • Nadační fond Tesco

  Nadační fond Tesco
 • Nadace rozvoje občanské společnosti

  Nadace rozvoje občanské společnosti
 • Pardubický kraj

  Pardubický kraj
 • Evropská unie

  Evropská unie
 • Pomozte dětem

  Pomozte dětem
 • Město Chrudim

  Město Chrudim
 • Evropský sociální fond v ČR

  Evropský sociální fond v ČR
 • ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

  ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem
 • ING Bank

  ING Bank
 • Město Svitavy

  Město Svitavy
 • LMC s.r.o.

  LMC s.r.o.
 • Jobs.cz

  Jobs.cz
 • TAP nábytek

  TAP nábytek
 • Nadace Sirius

  Nadace Sirius
 • Fokus Vysočina

  Fokus Vysočina
 • Evropský sociální fond

  Evropský sociální fond
 • Burza filantropie

  Burza filantropie
 • 89Vision pictures

  89Vision pictures
 • Medesa s.r.o.

  Medesa s.r.o.
 • Ekomonitor

  Ekomonitor
 • VS Chrudim

  VS Chrudim
 • Město Jihlava

  Město Jihlava
 • Centrum Jogy Malaya Pardubice

  Centrum Jogy Malaya Pardubice
 • Kadeřnický salón Matrix Angel Pardubice

  Kadeřnický salón Matrix Angel Pardubice
 • Kosmetický salón Nika Chrast

  Kosmetický salón Nika Chrast
 • Kruh zdraví Chrudim

  Kruh zdraví Chrudim
 • Pracovny ŽENY s.r.o, Chrudim

  Pracovny ŽENY s.r.o, Chrudim
 • Obec Klešice

  Obec Klešice
 • DM drogerie

  DM drogerie
 • IKEA

  IKEA
 • Nadace Agrofert

  Nadace Agrofert
 • Iniciativa Show Your Help

  Iniciativa Show Your Help
 • The Velux Foundations

  The Velux Foundations
 • Pražská plynárenská, a.s.

  Pražská plynárenská, a.s.
 • Včasná pomoc dětem

  Včasná pomoc dětem
 • Vodafone Czech Republic a.s

  Vodafone Czech Republic a.s